Sunday, May 04, 2008

kongresströjan

Som tidigare är batteriet döende och tiden kort, vi sitter mitt i beslut om kongressuttalande där vi efter många yrkanden och omskrivningar äntligen har enats om ett uttalande i frågan om rätten till abort och att det är viktigt att EU erkänner rätten till abort som en mänskilig rättighet. Nu gick det slutligen igenom.

Veronica Svärd håller nu på att föredra förslaget till kongressuttalande vad gäller rätten att kunna kombinera barn och karriär och att detta måste ske med sociala reformer.

Jag återkommer om hur det gick.

bifogar för ert nöje bilden på kongresströjan som Samuel och jag har burit under kongressens första dag för att synliggöra vårt upprop för sänkta medlemsavgifter.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

http://intressant.se/intressant
Blogarama

No comments: