Tuesday, January 10, 2006

Min nominering till F!s riksdagslista

Igår skickade jag in följande nominering till valberedningen. Då många människor har uttryckt nyfikenhet kring om jag ska kandidera och vad jag ska skriva så väljer jag att publicera hela min ansökan här.

1. Jag nominerar mig själv till Feministiskt initiativs riksdagslista:

Namn: Linnéa Sjögren
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-post: tiarafeministen@gmail.com
Postadress: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Presentation:

Ålder: 23år (född 1982)
Folkbokföringssort: Stockholm
Yrke/sysselsättning: Studerar på Kulturvetarlinjen Stockholms Universitet, (har läst: 60p Musikvetenskap, 20p Kulturvetenskaplig grundkurs, 20p Teatervetenskap, 60p Genusvetenskap, 5p Kulturteori i humaniora). Personlig assistent. Spärrvakt Connex.
Tidigare yrken/sysselsättning: Korttidshem, telefon intervjuare, Mälarsalen AB (kök, servering/bar, garderob, städning mm), personlig assistent, regiassistent Teater uggla, festarrangering, sponsorsökning, utformande av flygblad, pr, m.m. (för MJAU).
Tidigare politisk eller föreningserfarenhet: Tidigare medlemskap i Grön ungdom Dalarna. Elevkampanjen (bl.a. Vägra kallas hora kampanjen), Rättvisepartiet socialisterna där har jag bl.a. valkampanjat, suttit 2 mandatperioder i Kåren SU, skrivit för tidningen Offensiv, stått på kommunlistan för Stockholm 2002 mm. Aktiv i Studenter mot Krig tills gruppen upphörde. MJAU (musik i Avesta ungdom). Teater och dansvetenskapliga föreningen Stockholms Universitet.

Nuvarande/tidigare förtroendeuppdrag:
Nuvarande:
Ordförande för kårföreningen "F! Stockholms Universitet". Studentrepresentant i ämnesrådet Genusvetenskap (3:de terminen) SU, samt studentrepresentant i Centrum för Genusstudiers nämnd och Institutionsstyrelsen (inne på 2:a terminen). Stockholms Universitets Genusvetare S.U.G. klubbmästare och ordinarie ledamot.
Tidigare: Studentrepresentant i nämnden för kulturvetarlinjen 2 terminer, Ordinarieledamot styrelsen Teater och Dans vetenskapliga föreningen 4 terminer ( bl.a. varit sekreterare). Styrelseledamot i Studentteaterns styrelsen 1 termin, ordinarie ersättare i Elevkampanjens styrelse för Elevkampanjen Avesta. MJAU (musik i Avesta ungdom) ordinarie styrelseledamot.
Engagemang i Feministiskt initiativ: Ordförande för F! Stockholms Universitet. Kontaktperson för F! student Stockholm. Sitter i redaktionen för tidningen F!A. Är aktiv i Kommun och Landstingsgruppen Stockholms Län. Aktiv i olika värvningsgrupper. Arbetar med information och material till medlemmar som inte har tillgång till internet. Skriver debattartiklar. Är en av initiativtagarna till Länsrådet Stockholm. Lägger i dagsläget ca: 15h eller mer i veckan på att arbeta med F! på olika sätt.
Särskilda kompetensområden: Studentfrågor, Genusfrågor (har läst 60p Genusvetenskap), Kultur. Samt god erfarenhet av praktiskt politiskt arbete både utom och inomparlamentariskt.
Har en särskild talang för att få saker att hända, starta igång projekt och entusiasmera medlemmar. Stor vana att fördela, delegera ansvar samt följa upp detsamma.
Erfarenhet av att valkampanja, debattera, tala inför folk både stora och små grupper, skriva debattartiklar, artiklar mm.
Viktiga politiska frågor för F! (försök vara konkret):
Att synliggöra den blocköverskridande feminismen. Avskaffandet av de normer och strukturer som begränsar oss och skapar klyftor mellan människor i samhället. Mäns våld mot kvinnor. Lönegapet mellan män och kvinnor. Uppvärderandet av sysslor och yrkeskategorier som definieras som "kvinnliga". Att fördela samhällets maktresurser jämnt över befolkningen så att alla oavsett kön, etnicitet, sexualitet, klass, handikapp o.s.v. har samma reella möjligheter att påverka sitt liv och samhället de lever i.
Övrigt intressant: Jag anser att det är av högsta vikt att i alla politiska frågor och sammanhang lyfta fram den feministiska analys som ligger till grund för frågan, detta för att synliggöra F!s blocköverskridande politik.
Motivera varför du bör representera F! i Riksdagen:
Jag bör representera F! i riksdagen då jag utöver att jag besitter den relevanta kompetensen och har stor politisk och organisatorisk bredd har förmågan att kunna applicera den feministiska analysen på alla sorters frågor -oavsett om jag kommit i kontakt med dessa tidigare eller ej - på ett koncentrerat och konstruktivt sett. Andra skäl till att jag bör väljas att representera F! är just min vilja att representera F!, jag är alltså inte ute efter att driva min privat lilla agenda utan kommer att sträva efter att representera den komplexa och idérika rörelse som är F!. För att ytterligare agitera för min person så är det relevant att påpeka att jag har ett enormt engagemang och förmågan att synliggöra den blocköverskridande feminismen

Sunday, January 08, 2006

Heterosexuella är inte norm på Sveriges radio?

Jag skriver en uppsats om Sveriges radio P3 i genusvetenskap. Jag lämnade in första versionen förra veckan. Denna vecka ska jag opponera och sen göra några små ändringar.

En sak som föll utanför ramen i mitt arbete var representationen av hbt personer i musikutbudet i P3. Men trots att jag inte gjort en djupdykning i frågan så är jag ju inte blind!
Enligt ett policydokument för hela Sveriges radio så är heterosexualitet inte norm på Sveriges radio. Men vad de menar med det är oklart. Kanske tycker dom att P3homo och Doktor kosmos dängan "lesbisk wannabe" räcker för att rubba heteronormen. P3homo sänds en gång i månaden och de få låtar med ickeheterosexuellt innehåll är försvinnande få. De är för få för att bryta med en norm, ett tankesätt, en struktur. Det krävs så mycket mer!
Jag vet inte vad det interna straffet för att inte leva upp till sina policydokument är men jag hoppas att de ansvariga omedelbart gör bot.
Kanske skulle dom kunna börja med att skriva om policyn. Varför skriver dom inte: "på Sveriges radio utgår vi inte ifrån att alla är homosexuella, därför gör vi regelbundet program och spelar musik med heterosexuellt innehåll". Det kanske skulle skaka om lite i strukturen och få dom att inse exakt hur lite dom gör för att bryta heteronormen i Sveriges radio, för i dagsläget har Sveriges radio inte ens "några procent".