Saturday, March 27, 2010

Önskelista i samband med födelsedag


Man får för sig att man är för gammal för önskelistor men alla frågar ju vad man vill ha hela tiden. Jag gör det enkelt för er alla, idag på min födelsedag önskar jag mig er röst i valet 2010, kryssa Tiarafeministen och min lycka är gjord. Kan ni absolut inte rösta på Fi är min andrahands önskan att ni skänker oss en slant så vi i alla fall har råd med valsedlar och lite trycksaker. Behövs inte prylar för att göra mig glad, alla fina feministers stöd, ja er blotta existens är en fantastisk gåva!

Friday, March 26, 2010

Hjälpa en fattig


En man tigger på tunnelbanan. Detta är i sig inget ovanligt men vanligtvis säger det något i stil med "hej, jag är hemlös, kan ni hjälpa till med några kronor till mat och härbärge", den här mannen sa " kan ni hjälpa en fattig " och jag började fundera på detta med fattigdom. Vi ser gärna fattigdom som något som händer i andra delar av världen och vi kallar fattigdom här för något annat. Men egentligen är allt samma.

Sunday, March 21, 2010

Tiarafeministen slåss vidare för integritetsfrågor

Integriteten förblir en viktig frågas där intresset på många håll verkar dö ned och resignation följer. Men jag kämpar självklart vidare med integritetsfrågorna och många med mig. Under Feministiskt initiativs valkongress skulle bland annat ett dokument om interneträtt antas och trots att det var mycket bra saknade jag skrivningar om IPRED, om handel med insamlad information och om ACTA och skrev yrkanden om nya punkter med detta innehåll. Alla tre kom med. Har kursiverat de frågor vi fick in och pressenterar extra stolt vår senaste skrivelse om interneträtt:

Interneträtt

Feministiskt initiativ 21 mars

Genom Internet kommunicerar vi, uttrycker vi oss och får information. Grundläggande mänskliga fri- och rättigheter, som måste värnas i ett allt mer Internetbaserat samhälle.

Historien visar att staters försök att begränsa och kontrollera informationsfriheten i synnerhet riktas mot och drabbar marginaliserade grupper. Resursstarka eliter tillåts friheter medan kvinnor, etniska minoriteter och HBT-personer förföljs, bevakas och stämplas som motståndare. Det är viktigt att se att kontrollsamhället också har en maktdimension, och att övervakning, normering och en patriarkal maktordning alltid går hand i hand. Att kvinnor för hundra år sedan uteslöts från högre utbildning är en del av samma process som i dag vill begränsa ett fritt kulturliv till en bemedlad elit.

Att öppna och läsa andras brev utan lov är ett allvarligt brott i Sverige. Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna, som är svensk lag sedan 1995, fastslår att alla har rätt till skydd för sin korrespondens. Inskränkningar av denna rättighet är enbart tillåtna om det är nödvändigt med hänsyn bland annat till nationell säkerhet. Konventionen innebär också att den som anser sig ha fått sina fri- och rättigheter kränkta ska kunna få en effektiv prövning inför en nationell myndighet.

Såsom FRA-lagen idag är formulerad uppfyller den inte de krav som ställs i Europakonventionen, eftersom den tillåter en alltför omfattande övervakning på alldeles för vaga grunder. FRA-lagen innebär att Försvarets radioanstalt (FRA), som lyder direkt under regeringen, ges möjlighet att massövervaka all trafik i kabel. All trafik, som telefonsamtal, sms, e-post och chattinlägg registreras och genomsöks i proaktivt syfte, för eventuell misstanke om grov kriminalitet, terrorism och kontaktmönster. FRA-lagen och det kommande teledatalagringsdirektivet kränker vår personliga integritet och är allvarliga hot mot en demokratisk utveckling. Innehållsdata och trafikdata (kontaktinformation) är så kallad skyddsvärd information enligt Europakonventionen.

Industrin kring distribution av kultur i olika former har fått stort inflytande över rättsväsendets bedömning av vad som ska anses vara ett allvarligt brott. EU:s Infrastrukturdirektiv innehåller en rad direktiv och lagar inom telekomområdet (Telekompaketet) som bl a innebär det orimliga faktum att distributörer med hjälp av lagen kan utkräva personinformation från internetoperatörer om personer som de tror har brutit mot upphovsrätten, och därefter stänga av dem från Internet utan beslut i domstol.

Den tekniska utvecklingen har förändrat förutsättningarna för vissa branscher och samtidigt skapat nya möjligheter. Vi måste bejaka de möjligheter som ny teknik ger för icke-kommersiell fildelning, för att motverka censur och monopol från distributionsföretag.

Det är hög tid att diskussionen kring integritet på Internet, tar mänskliga fri- och rättigheter på allvar. Integritet handlar inte bara om rätt till kommunikation, det handlar också om rätten att slippa utsättas för sexism, rasism, homofobi och brott som stalking, pedofili och barnporr. Först då har vi ett liv både fritt från våld och hot och även friheten att kunna uttrycka oss och kommunicera utan obefogade repressalier. Samma lagar och regler som i samhället i övrigt, skall gälla även på internet.

· Fi vill verka för att FRA-lagen rivs upp och skrivs om. En proaktiv militär signalspaning mot civila inhemska medborgare, måste således upphöra.

· Fi vill verka för att masslagring av personinformation i proaktivt syfte, enligt teledatalagringsdirektivet inte införs.

· Fi vill verka för att Sverige slutar sälja och handla med insamlad information om individer. Information skall endast delas då det finns en konkret brottsmisstanke och mellan polisiära myndigheter i demokratiska stater

· Fi vill verka för att Ipred-lagen rivs upp. Rätten att ta del av privatinformation och vidta polisiära åtgärder ska, för att säkerställa rättssäkerheten i samhället, förbehållen polisen.

· Fi vill verka för att all icke-kommersiellt inhämtande, nyttjande, förädlande och spridande av kultur ska vara lagligt. Upphovsmän som vill hävda sin lagstadgade upphovsrätt och rätt till ekonomisk ersättning, bör ta ett större ansvar för att bilda gemensamma lättanvända lösningar till ersättningssystem. Tekniska lösningar till exempel i form av digitala bibliotek kan kombineras med ersättningssystem till upphovspersonerna.

· Fi vill verka för att det inte ska gå att stänga av människor från Internet.

· Fi vill verka för att lagar kring integritet på Internet behandlar såväl individers rätt till skyddad korrespondens som rätt till skydd från övergrepp på Internet.

· Fi vill verka för att internationella handelsavtal mellan stater skall ha full parlamentarisk insyn. Särskilt när de ska leda till juridiskt bindande åtgärder och lagändringar.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Vi väntar


Valberedningen har ännu inte räknat klart rösterna så vi väntar utan någon annan syssla att avverka. Vi skulle ha varit klara 13.30... Gäsp!

Saturday, March 20, 2010

Still here


Bokstavligen

Mötet drar ut på tiden


Vi kämpar vidare för att få ett valmanifest innan det är dags för hemgång. Intensiv dag med mycket spännande debatt. Tror alla har fått lite som de vill och även fått jämka sig i andra frågor. Balans och levande demokrati alltså.

Valkonferens dag 1


Gudrun fördrar förslag vill valplattform.

Saturday, March 13, 2010

Har ni glömt barnen på Haiti?


Vad händer med barnen på Haiti idag?

Titta på de här bilderna från Haiti. Det är barn som får en stund av trygghet. Fotografen Robert King från Polaris har fångat några ögonblick från en av de 150 barnvänliga platser som Rädda Barnen har upprättat efter jordbävningen. Hit kan barnen komma och äta, leka, skratta, göra skolarbete, få en kram eller prata om det som känns tungt med en vuxen. För många barn har hela vardagen kollapsat. Deras hem är borta och de har ofta har förlorat föräldrar, syskon och vänner. På de här platserna får de chansen att vara barn igen.Monday, March 08, 2010

Dags att demonstrera


Tiarafeministen är redo att marchera

Sunday, March 07, 2010

Hey Girlfreind, time to do good!Internationella kvinnodagen är här och det kanske är dags att ge en hjälpande hand till organisationen som fokuserar på kvinnors situation i världen. Action Aid har två kampanjer som du kan välja att vara del av. Den ena är att bli fadder till en flicka och den andra är att bli en Girlfreind.

Som fadder till en flicka är du en del av att ge en flicka en annan framtid än den som fattigdomen dömt henne till. 7kr per dag är allt som behövs och låt oss vara ärliga, både du och jag fikar för mer varje dag. Min obligatoriska chai latte kostar 35kr/dag. Det är 5 flickors framtid. Har jag råd med min latte har jag råd att hjälpa en flicka!

Girlfreind alternativet betyder att du regelbundet donerar pengar till Action Aids arbete.

Utöver vetskapen om att du hjälper en kvinna eller flicka så skickar Action Aid dessutom regelbunda rapporter från kvinnorna de hjälpers liv.Som Margret i Ugandas historia som de skickade till mig:

Hej,


Jag heter Margaret Nabatuuka, jag är 17 år gammal och jag kommer byn Kisule i Uganda. När jag var 15 år var jag tvungen att sluta skolan eftersom jag blev gravid. Men tack vare ActionAid har jag nu kunnat börja igen.


Det hela började när jag startade gymnasiet. Eftersom jag är från en fattig familj var det en väldig ära att få gå i gymnasiet. De flesta av mina vänner fick inte chansen att göra det. Jag vet att mina föräldrar jobbade väldigt hårt och offrade sig mycket för att få mig dit.


Men i min nya skola blev jag hela tiden retad. Jag vet att det var löjligt men jag trodde att om jag skaffade mig en pojkvän så skulle det bli bättre... Innan jag visste ordet av så var jag gravid. Dagen efter jag berättade nyheten för min pojkvän försvann han från byn. Jag har inte sett honom sedan dess.


Min pappa och min mamma var så arga. De sade att jag hade dragit skam över dem i byn genom att bli gravid i så ung ålder. Min pappa sade att jag inte längre fick gå i skolan. Det gjorde mig mycket ledsen.


Jag födde en liten pojke men trots att han var jättefin, var jag inte glad. Varje natt i två år var grät jag. Jag höll mig hemma.


Men i januari fick jag den bästa nyheten! Jag var så lycklig att jag hoppade omkring och kunde inte sluta le. När mina bröder och systrar såg mig frågade de om jag fått hade hört från pappan till mitt barn – men det var inte det som gjorde mig så lycklig... Det var att jag skulle få gå tillbaka till skolan!


Min mamma berättade för mig att ActionAid hade hållit möten i byn och att alla pratade om utbildning, hiv/aids och jordbruk. Det var på de här mötena som mina föräldrar förstod att det var fel att hålla mig borta från skolan för det som hänt.


Hon sade att de efter ett möte om flickors utbildning förstod att de inte skulle förneka mig en utbildning bara för att jag gjort ett misstag. ActionAids möte har till och med inspirerat mina föräldrar att lära sig mer så nu går de på läs- och skrivkurser för vuxna.


Hälsningar,

Margaret

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,