Friday, March 26, 2010

Hjälpa en fattig


En man tigger på tunnelbanan. Detta är i sig inget ovanligt men vanligtvis säger det något i stil med "hej, jag är hemlös, kan ni hjälpa till med några kronor till mat och härbärge", den här mannen sa " kan ni hjälpa en fattig " och jag började fundera på detta med fattigdom. Vi ser gärna fattigdom som något som händer i andra delar av världen och vi kallar fattigdom här för något annat. Men egentligen är allt samma.

No comments: