Sunday, June 28, 2009

Nej, jag är ingen mötesdeltagare


Under vänsterpartiets tal var det mest irriterande att både Ida och Lars hela tiden tilltalade publiken som mötes deltagare. Men få av oss upplevde att vi var på ett möte och vad jag kan avgöra så var det ingen som deltog. Alla var passiva lyssnare inte deltagare. Det kändes som att de dammat av ett oanvänt kongresstal och glömt att publikanpassa.

No comments: