Saturday, February 28, 2009

Sänkt medlemsavgift från 1mars. Nu är vi verkligen öppna för alla!

När jag skriver detta inlägg är det mindre än 2 timmar kvar tills vi sänker vår medlemsavgift. Det är dags att fira med en värvnings extravaganza!

Styrelsen i Stockholm har länge talat för en sänkt medlemsavgift. Kongressen i Uppsala gick emot nationella styrelsen förslag på 300kr/år. Istället beslutade medlemmarna om en flytande medlemsavgift på 30-300kr/år.

Nu betalar alla efter egna ekonomiska förutsättningar. Har man en dålig ekonomi betalar man det man har råd med. Vi uppmanar alla medlemmar med god ekonomi att fortsätta betala en högre medlemsavgift för att trygga organisationens finanser. Den andra goda nyheten är att den nya medlemsavgiften börjar gälla redan 1mars 2009. Varför är detta så fantastiskt?

1. Medlemmar är viktigare än pengar – vi är på väg in i en valrörelse där vi behöver många händer och röster för att nå ut med vårt budskap och ta oss in i eu-parlamentet.

2. Vi signalerar att vi är en organisation som representerar lågavlönade kvinnor och alla grupper som på grund av fördomar och strukturer diskrimineras både vad gäller synlighet och pengar.

3. Fler medlemmar kan hjälpa till att samla in pengar antingen via gåvor eller genom diverse försäljning. En packe Fi-tjugor kan kvitteras ut utan kostnad och sedan betalar man efterhand som man säljer.

4. Tröskeln för medlemskap är lägre. Kanske tyckte man inte att det var värt 300kr att bli medlem utan nöjde sig med att rösta. Nu kan man för 30kr eller mer bli medlem.

5. Det finns helt enkelt ingen anledning till att våra väljare och sympatisörer inte också kan bli våra medlemmar.Självklart skapar detta en viss ekonomisk osäkerhet i organisationen. Vi ska ju betala för eu-kandidaters resor, affischer och valsedlar mm. Därför uppmanar vi alla som anser sig ha råd att skänka valfri summa till valkampanjen, lägg gärna in en regelbunden överföring från ert konto. 2008 samlade ni in mer än 70 000kr på försäljning och bidrag. Vi tror att det kan bli mer 2009. För är vi fler, kan det bli mer!

Nu går vi ut i valrörelsen inte bara för att värva röster utan också medlemmar. Häng på oss. Kom på ett av våra möten eller utåtriktade aktiviteter, träffa oss, inspirera och låt dig inspireras!

Vi kan inte vara Fi utan er, tack för att ni finns!

Feministiska hälsningarStyrelsen Fi Region Stockholm Fi, för dig i Stockholm

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Bli en feminist supporter
Bli medlem i feministisktinitiativ, endast 300kr
Visst är det intressant?
Blogarama

No comments: