Monday, February 09, 2009

2009års kongressuttalande

Den borgerliga alliansens egen härdsmälta

6 februari

Förbudet mot ny kärnkraft ska tas bort, meddelar den borgerliga alliansen. Följden blir troligen att den pågående och positiva satsningen på förnyelsebar energi kommer att stoppas upp, med färre jobb som följd, enligt ett uttalande från Feministiskt initiativs kongress i Uppsala.
Fakta talar mot ny kärnkraft. Den gamla är dyr och nya blir ännu dyrare. De skenande kostnaderna för den nya generationens kärnkraftverk, som nu byggs både i Finland och i Frankrike, borde avskräcka. Regeringen säger att industrin ska stå för kostnaderna. Hur då? Vem vet vad avfallshanteringen kommer att kosta? Vem vet vad säkerhetsarrangemangen kommer att kosta? Om 20 år? Om 100 år? När det händer en olycka?

Hela kärnkraftscykeln, från uranbrytning till de olösta avfallsproblemen, strider mot försiktighetsprincipen och hållbar utveckling. Den globala säkerhetspolitiska aspekten, kopplingen kärnkraft – kärnvapen, kan vi inte negligera.
Beslutet att öppna för ny kärnkraftverk är ännu ett strålande(!) exempel på hur klimatfrågorna underordnas ett trångt tillväxttänkande formulerat av extremt mansdominerade grupper. Återigen står traditionella tekniktyngda lösningar i vägen för ny lätt teknik, innovativa besparingsåtgärder och ökad effektivitet. När regeringen säger sig vara inriktad på långsiktig hållbar samhällsutveckling når det politiska nyspråket nya höjder.
Den säkraste kärnkraften är den som aldrig tas i bruk.

Feministiskt initiativs kongress i Uppsala 2009


Bli en feminist supporter
Bli medlem i feministisktinitiativ, endast 300kr
Visst är det intressant?
Blogarama


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

6 comments:

Christoffer said...

och där kom de vanliga felaktigheterna så jag tar dem i ordning.

"Den gamla är dyr och nya blir ännu dyrare"
De flesta utredningar visar på att nybygd kärnkraft hamnar på ca 27 öre/kilowattimme. Strax över kostnaden för vattenkraft (25 öre) och långt under vindkraft som rankar in på mer än det dubbla.

"Vem vet vad avfallshanteringen kommer att kosta"
Fullständigt relevant eftersom den betalas av ägarna till kraftverken själva genom en avgift på varje såld kilowattimme. Till skillnad från tex vind där ingen vet vem som kommer att stå för rivningen.

"Den globala säkerhetspolitiska aspekten, kopplingen kärnkraft – kärnvapen, kan vi inte negligera."

Det beror på vad du menar, men världen komemr inte att bli osäkrare eller ha fler kärnvapen för att Sverige bygger civila kärnkraftverk. du kanske inte vet det men inga länder som har eller har försökt skaffa sig kärnvapen (och detta inkluderar Sverige, vi var nära att skava kärnvapen) har fått dem från civila kärnkraftverk, de har skapats av specialbygda plutoniumfabriker. (eller genom urananrikning.)

du har ett otal fler felaktigheter i din text så jag rekomenderar alla läsare att gå in på johan simys blog gröna realisten, där finns samlat en hel hög med fakta om kärnkraft.

/C

APSE said...

Feminismk är prutt.
Både hörs och luktar illa.

tiarafeministen said...

APSE, din kommentar verkar reflektera din mentala ålder.. ge mig åtminstånde lite passionerad argumentation.

APSE said...

FI:s styrelse har 2 män
och en massa kvinnor.

Skall det kallas jämställt?

50/50 är ju annars kravet.

tiarafeministen said...

APSE, jag hör passionen flöda. Faktum är att 60/40 räcker för att det ska kallas jämställt.

Fi styrelsen är på inte av ideologiska skäl så mansfritt, det fattas helt enkelt kandidater. Inte alltså kvalificerade kandidater utan kandidater i huvudtaget. Vad kan då detta bero på? Massor av skäl, dels tror jag många män avstår från att intressera sig för Fi pga fördomar och missuppfattningar kring feministern och Fi. Men många män i feministiska rörelser verkar välja att ta ett steg tillbaka, oroliga för att de omedvetet ska gå in och utöva härskartekniker mm. Det finns massor av andra skäl och du bör antagligen i första hand vända dig till dem och inte till mig för uttömmande svar på denna fråga.

Jag och hela Fi med mig skulle gärna se fler manliga medlemmar och skulle verkligen uppskatta aktiva manliga medlemmar. Om inte annat för att slippa höra en massa tjafs om vår manskvot som gör att vi inte kommer till sakfrågorna och vår politiska agenda.

tiarafeministen said...

APSE, jag hör passionen flöda. Faktum är att 60/40 räcker för att det ska kallas jämställt.

Fi styrelsen är på inte av ideologiska skäl så mansfritt, det fattas helt enkelt kandidater. Inte alltså kvalificerade kandidater utan kandidater i huvudtaget. Vad kan då detta bero på? Massor av skäl, dels tror jag många män avstår från att intressera sig för Fi pga fördomar och missuppfattningar kring feministern och Fi. Men många män i feministiska rörelser verkar välja att ta ett steg tillbaka, oroliga för att de omedvetet ska gå in och utöva härskartekniker mm. Det finns massor av andra skäl och du bör antagligen i första hand vända dig till dem och inte till mig för uttömmande svar på denna fråga.

Jag och hela Fi med mig skulle gärna se fler manliga medlemmar och skulle verkligen uppskatta aktiva manliga medlemmar. Om inte annat för att slippa höra en massa tjafs om vår manskvot som gör att vi inte kommer till sakfrågorna och vår politiska agenda.