Monday, February 02, 2009

Minskande alkoholkonsumption

Läser om att alkoholinförseln från utlandet har minskat. Det är ju alltid roligt med den sortens nyheter. Synd är att den enda gruppen vars konsumption har ökat.

citat från artikeln
Vid det svenska EU-inträdet 1995 låg totalkonsumtionen på motsvarande 7,8 liter ren alkohol per svensk över 16 år. Tio år senare hade konsumtionen ökat med 30 procent till hela 10,5 liter ren alkohol. Därefter har konsumtionen minskat och 2008 låg den på 9,5 liter.

Tragiskt att när man förändrar mansrollen så den inte kräver alkoholkonsumtion så blir den tillgänglig för andra som vill döva verkligheten. Känns som att vi rör oss baklänges i utvekling trots att vi rör oss framåt i tid. Klyschan om mansrollen och sprit finns såklart kvar. Jag kom att tänka på detta klipp.Bli en feminist supporter
Bli medlem i feministisktinitiativ, endast 300kr
Visst är det intressant?
Blogarama

No comments: