Tuesday, November 04, 2008

vems vab-dagar?

Samuel ger ett värdefullt perspektiv på mäns minskade uttag av vab-dagar.

http://intressant.se/intressant
Blogarama

No comments: