Thursday, November 06, 2008

Bitter spricka i fasaden eller jag hoppas vi kan sammarbeta

I Svenska Dagbladet läser jag Göran Hägglunds debattartikel som kommenterar vad gäller utvecklingen av en könsneutral äktenskapslagstiftning. Hela artikeln pyr av bitterhet och ångest. Jag hoppas vi kan sammarbeta väl är citatet som kröner texten på SvDs hemsida

Ett intressant stycke lyder:
Det har i debatten föreslagits att jag och övriga kristdemokratiska statsråd skulle acceptera att vi är i minoritet, låta regeringen lägga fram en proposition om könsneutrala äktenskap och därefter reservera oss.

Det är inte så alliansen arbetar. Om alliansen öppnar upp reservationen som en arbetsmetod står hundra frågor och lurar runt hörnet där vi skulle frestas att använda samma dåliga lösning. Alliansregeringens unika förmåga att nå resultat med gemensamma krafter skulle därmed gå förlorad.

Det kommer därför att bli en proposition från regeringen som inte innehåller några förslag i äktenskapsfrågan. Vid riksdagens kommande hantering kommer kristdemokraterna att verka för en civilrättslig reglering.

Här kan vi ju snacka om "allianspiska". Alltså att ett parti som kristdemokraterna kan stoppa en fråga som resten av alliansen vill genomföra och har stöd för hos opositionen. Tragiskt. Jag tycker att detta tydligt visar bristerna på "regeringsalternativmodellen". Partier i sammarbetet tvingas tona ned viktiga profilfrågor för att hålla ihop. Är det inte bättre att partierna sammarbetar där möjlighet till sammarbete finns?

Nu menar jag inte att vi ska utlösa totalkaos. Men räcker det inte med att regeringspartierna sätter upp ramar för det stora hela, ekomomi och utlandspolitik men får spelrum i frågor som staten inte står och faller med. Det måste ju finnas frågor som det inte behövs stabilitet och enad front för? Måste det vara allt eller inget?

Tänk hur mycket frågor som skulle kunna genomföras med en mer flexibel allians.

Varje parti har ju mandat från sina väljare att driva sin frågor. Om det då fungerar så att partier som tillsammans får ihop majoritet för sina förslag kunde slå sina påsar ihop i dessa frågor så skulle vi komma ett steg närmare väljarna utan att införa direktdemokrati. Folkets mandat i frågan styr helt enkelt.

Vilken vacker dröm.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,
http://intressant.se/intressant
Blogarama

2 comments:

Malin said...

Fast varför skulle vi inte införa direktdemokrati? Om vitsen med demokrati är att folkets mandat ska styra så finns det ju ingen anledning att inte ha direktdemokrati. Praktiska problem la kanske hinder i vägen förr men det gäller väl inte längre.

tiarafeministen said...

Rent generationsmässigt skulle jag vilja påstå att det fortfarande finns hinder. Vi kan ju inte ha ett system där folk som inte kan hantera teknik mm lämnas utanför.

+ att utifrån sjunkade valdeltagande mm så är det svårt att se att det finns en vilja från folket att ta mer makt i egna händer. Tyvärr!