Monday, June 09, 2008

Härligt med visioner

Anders Carlgren har inte direkt imponerat på mig som miljöminister men vinner idag i alla fall en poäng när han ställer sig bakom klimatberedningens åsikt om att bygga ut järnvägen så att godskapaciteten ökar dramatiskt. Därmed kaxar han även upp sig mot mr Big Boss Fredrik Reinfeldt, spännande. Är det måne värmen som gör att det puttrar så i grytan?

Såhär insiktsfullt uttrycker han sig i SvD
– Vi är ett land med stora avstånd, och för långväga persontransporter kan tåg vara väldigt konkurrenskraftigt. Det kommer också att behövas mer godstransporter, både på järnvägen här i Sverige, men också genom att vi knyter ihop järnvägsförbindelserna genom Europa.

Frågan är om regeringen är bredd att satsa den 136 miljarder kronor under de kommande tio åren som behövs?
En miljon ton koldioxid sparar vi om vi bygger ut godstrafiken med 50procent. Det kan hjälpa till att jämna ut faktumet att folk i glesbyggden är helt bilberoende.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

http://intressant.se/intressant
Blogarama

No comments: