Monday, April 28, 2008

Vad kom först medlemmen eller medlemsavgiften?

Jag har fått lite respons på uppropet som startade igår. Uppropet för sänkt medlemsavgift.

Beslutet att sänka medlemsavgiften kan tas först på ordinarie kongress 2009 vilket innebär att medlemsavgiften för 2010 skulle bli den första som påverkas. Det känns lite långt.

I Fi vänder vi oss specifikt till vissa grupper som har mycket att vinna på vår politik. En stor del av den gruppen är: studenter, deltidsarbetslösa/deltidsarbetande, ensamstående föräldrar, förtidspensionerade, folk i sk kvinnoyrken som har dålig lön, låg status och dåliga vilkor.
Alla uppräknade grupper är folk som man inte hittar en massa pengar hos.

En studentbarack, 1:a i Kista (ca 40m2) kostar ca 4000kr/mån. CSN var sist jag kollade ca 6700kr/mån. Sen ska det ätas och köpas orimligt dyr kurslitteratur, kåravgifter, försäkringar, SL-kort, telefon, el, osv osv.
Vi kämpar för studenternas rättigheter, både när det gäller kvalitetén på deras utbildning och genusperspekiv i utbildningen men också för att deras studier ska ses som samhällsnyttiga och att drägliga ekonomiska förhållanden ska råda utan dåligt betalda extrajobb.
Dessa männsikor skulle kunna vara en stark grupp medlemmar. Men mitt i nudel ätandet, och olagliga kurslitteratur kopierandet (för boken är faktiskt för dyr...) så känns det lite kärvt att punga ut med 300kr till en organisation som man visserligen sympatiserar med men som inte påverkar ens konkreta vardag så mycket.
Jag fattar, jag hade kanske tänkt likadant om jag inte var aktiv, om jag inte kommit in från början.

Men uppräknade grupper är människor som verkligen borde vara medlemmar och kämpa för sina rättigheter och en feministiskt värld och visionen med uppropet är att ta bort tröskeln och bjuda in dem i organisationen.

I väntan på kongressnbeslut 2009 måste vi agera för att visa dessa människor att vi finns till för dem och deras frågor, att vi vet hur deras ekonomi ser ut, hur svårt det är att få vardagen att gå ihop.
Vi skulle kunna ha en värvningsmånad, under den månaden skulle medlemskap kunna kosta 200kr om man blir värvad på plats och då får man en kaffe också.
Eller en drive på nätet där man för endast 150kr får bli medlem om man handlar för mer än 100kr i webbshopen.. Osv.. Det finns massor av saker vi kan göra redan nu!

Ett alternativ skulle även kunna vara en Student/pension/arbetslös- rabatt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


http://intressant.se/intressant
Blogarama

No comments: