Monday, April 09, 2007

Vem ansvarar när tekniken strular?

Jag har centrala beredskapen denna vecka. Det innebär att jag är tillgänglig dygnet runt för att lösa akut sjukfrånvaro när samordnarna misslyckas. Men vad händer om numrena inte går fram till den minicall jag släpar runt på? Man kan ju bli paranoid för mindre..

Generellt är det många saker som är beroende av teknik men när tekniken strular vem ansvarar? Om jag ska överföra pengar på internet vem ansvarar när de försvinner pga serverstrul. Om jag blir sjuk men inte får tag i någon så jag kan sjukskriva mig vem ansvarar för passet jag skulle ha jobbat? Jag vet inte om dessa frågor endast är nya för mig eller om alla känner så men det är tyligt att det inte finns en enhetlig policy för hur vi ska se på detta med teknik.

Grejen är att vi skulle behöva det!

No comments: