Friday, September 05, 2008

1984-2009 - Västvärlden som en Orwelliansk dystopi- Svart måndag om FRA på extravagnzan

Här kommer en beskrivning av Svart måndags seminarium lördagen den 20 september.

De senaste åren efter terrordåden i Amerika år 2001 har vi sett en utveckling i världen som mer och mer rör sig mot ett totalitärt samhälle där makt och maktmedel blir allt viktigare, på bekostnad av individuell frihet och mänskliga rättigheter.

På många håll, inte minst i västvärlden, tycks den viktigaste punkten på den nationella och internationella agendan handla om att återigen bygga murar och att övervaka samhället för att skydda samhällskroppen mot nya attentat, brottslighet, krigssituationer och andra former av hot - verkliga eller upplevda.

Som ett resultat av det nya kontrollsamhället går vi idag mot ett samhälle där den fria kommunikationen mellan människor övervakas och registreras. Pressens källskydd, bikthemligheten, kommunikationen mellan läkare och patienter, jurister och klienter - de hotas nu alla av den nya lagstiftningen som ska skydda landet mot övergrepp i framtiden.

Från och med årsskiftet 2008/2009 kommer en civil statlig myndighet att registrera svenska och andra länders medborgare utifrån vanor, vänskapliga och sexuella relationer, arbete, klubbmedlemskap, fackföreningsmedlemskap, ekonomiska transaktioner, resvanor, hälsotillstånd, politisk, religiös och filosofisk övertygelse, sexuella läggningar och preferenser, samt könsidentitet. Inom EU arbetar man för att inom kort reglera bloggar och annan elektronisk masskommunikation. Bloggar ska registreras och ackrediteras, samtidigt som varje regeringen även ska få rätten att stänga ner hemsidor och bloggar som är öppet kritiska mot den sittande regimen. Är det ett samhälle vi vill ha, och vilka konsekvenser får en sådan utveckling för oss som individer ur såväl ett stort som ur ett mindre perspektiv?

Missa inte detta och mycket mycket mera. Anmäl er till extravaganzan till Stockholm@feministisktinitiativ.se


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
http://intressant.se/intressant
Blogarama

1 comment:

Anonymous said...

Yttrandefriheten är det viktigaste vi har och det är skrämmande hur den naggas i kanterna. FRA-lagen exempelvis måste bara rivas upp. Jobbar stenhårt på det.

Ha en bra helg annars!