Saturday, March 03, 2007

uppskattning x2

Dagen efter att jag fick en biobiljett från Maggan fick jag två till från Lena som är verksamhetschef på nära. Detta som tack för att jag tagit den centralaberedskapen under helgen med kort varsel samt att jag skrivit ett mötesprotokoll på förra samordnarmötet.
Känner mig värdesatt och uppskattad. Är mycket glad över att jag sa upp mig för att jobba på detta företag där man blir sedd och bekräftad!

No comments: