Wednesday, March 02, 2011

Valanalysen är klar

Valanalys: Blockpolitik hindrade väljarna att rösta på FI

2011-03-01 08:00
Valanalys: Blockpolitik hindrade väljarna att rösta på FI

Idag släpper Feministiskt initiativ sin valanalys. Rapporten visar att trots att Feministiskt initiativ fick ett sämre valresultat 2010 än 2006, har partiet stärkts och fått ökat stöd. Rädsla kring blockpolitiken hade störst inverkan på dem som funderade på att rösta på Feministiskt initiativ men inte gjorde det.

– Valanalysen konstaterar att betydligt fler kunde tänka sig rösta på Feministiskt initiativ 2010 jämfört med 2006, men trots detta röstade färre på partiet. Denna paradox förklaras genom en stor enkätstudie som visar att bland dem som funderade på att rösta på Feministiskt initiativ men inte gjorde det, angav man en rädsla för att det skulle vara en bortkastad röst om partiet inte skulle bli invalt i riksdagen, och rädsla över att Alliansen skulle vinna valet, säger Stina Svensson i Feministiskt initiativs valanalysgrupp.

Valanalysen pekar på att Feministiskt initiativ både har växt och stärkts under och efter valrörelsen, med ökat medlemsantal på 40 procent och ett antal nya lokalgrupper med nya aktiva medlemmar samtidigt som de som har tidigare erfarenheter inom partiet finns kvar.

– En stor skillnad från valet 2006 är att musten inte har gått ur partiet denna gång, utan att partiet snarare har stärkts. Personer som inte vågade rösta på Feministiskt initiativ och ångrat detta, har efter valet istället engagerat sig i partiet, säger Stina Svensson.

Hela valanalysen på 50 sidor finns att ladda hem från Feministiskt initiativs hemsida.

Läs även valanalysgruppens artikel Feministiskt initiativs paradox: Stabilare än någonsin trots sämre valresultat på nättidningen Feministiskt Perspektiv.

Mer information:

Stina Svensson, rapportens författare: 0706-100 190

Veronica Svärd, pressjour: 0706-100 191

Valanalysen ger en inblick i hur partiets arbete gått till och hur partiets budskap uppfattades under valrörelsen. Rapporten är en genomgång av partiets organisering i valrörelsen, kampanjmaterial, större händelser, opinionsundersökningar, en analys av SVT:s vallokalsundersökning (VALU) samt analys av valresultatet i avseende stöd i riksdagsvalkretsar. Utöver detta genomfördes två enkätstudier, en mindre riktad till medlemmar om deras syn på partiets valrörelse, samt en större öppen webbenkät. Det samlade materialet presenteras i en femtiosidig rapport.

No comments: