Friday, September 11, 2009

Gripen


citat: om självbilden aldrig skulle sättas i tvivel, och om social jämförelse aldrig förekom, skulle det inte finnas någon efterfrågan på mode...

No comments: