Friday, April 28, 2006

Valfonden för Stockholm

Idag fick F! Stockholm Kampanj sitt Pg konto. Detta konto ansvarar för den lokala valfonden i Stockholm och ska utöver flyers och annat kampanjmaterial bekosta tryck av valsedlar i Stockholm. Kostnaden för valsedlar beräknas bara den bli 60 000kr så om ni gillar F! och vill se oss ge politiken i Stockholms Stad och Stockholms läns landsting en ny dimension sätt in ett bidrag på Plusgiro 45 07 89-3, skriv valfond i meddelande rutan.

Alltså:Plusgiro 45 07 89-3

Gå in på:
http://stockholm.femi.se/index.php?pageid=1153
för att få mer information om våra lokala kandidater och valmanifest!

Linnéa Sjögren
F! Kandidat

No comments: