Tuesday, May 23, 2006

Varför rösta på F!

Går du runt och tvekar? Känner du dig fundersam?
Är det risken för en högerregering som gnager dig, eller är du rädd för en vänsterregering?

Från båda sidorna av höger-vänster skalan har jag fått höra att "jag kommer att rösta på F! om det inte är risk för en höger/vänsterregering". Det finns alltså potentiella F! väljare över hela den politiska skalan. Jag blir ibland bekymrad över folks prioriteringar?

I mina ögon är en röst på F! den yttersta formen av underkännande av de etablerade partiernas jämställdhetspolitik och feministiska medvetenhet.

Feministiskt initiativ uppstod inte ur intet, vi uppstod ur denna besvikelse, detta politisk-feministiska vakuum som tycker oss. Vi uppstod ur ett missnöje med en ambition som var större än vår ilska. En feministisk analys ska genomsyra all politik, det är större än mina hjärtefrågor, större än blockpolitiken, större än Sverige. Den omfattar mer än vita heterosexuella medelklasskvinnor. Den är inkluderande, anti diskriminerande, kritisk till heteronormer och låsta könsroller. Den är intersektionell.

Men om man väljer att inte rösta på F! nu när vi finns, legitimerar man inte den politik som har varit? Ger man inte övriga partier en anledning att säga "det där med jämställdhet var tydligen inte så viktigt!".
Jag är inte rädd för en högerregering, inte heller för en vänsterregering. Jag är rädd för en regering oavsett blockpolitisk tillhörighet som inte tar jämställdheten på yttersta allvar, som inte vill skapa ett offentligt rum där alla kan röra sig dygnet runt, som inte bryr sig om att diskriminering sker överallt och hela tiden inom lagens ramar.

Jag är rädd för en riksdag utan F!

No comments: