Friday, May 26, 2006

extra medlemsavgift

Som alla vet är pengar något som vi i F! inte har så gott om. Idag satte jag in 25okr på nationella F! kontot (pg 405753-5) för att ge ett extra stöd och 150kr på lokala valfonden för Stockholm (pg 450789-3). Det kanske inte låter som så mycket innan man sätter det i perspektiv. Så här kommer en jämförelse:

För 30kr får man 1000 valsedlar!

Så därför är det viktigt att perspektiviet inget bidrag är för stort, inget bidrag är förlitet dominerar.

Det bästa är naturligtvis fortfarande att bli medlem! för ynka 200kr får du inte bara jobba i världens häftigaste feministiska initiativ, du kommer med största sannolikhet att sova bättre mjukt invaggad i vetskapen om att du tillhör dom som kommer att förändra världen till det bättre.

No comments: