Saturday, November 28, 2009

Långt från det papperslösa samhället


Tänkte jag skulle anteckna på datorn under helgen och inte slösa papper. Det har främst haft som resultat att jag antecknat mindre än någonsinn. Hmm...

No comments: